Essay in Groen Goed - handreiking openbaar groen

“Ontwerp en evaluatie vanuit omgevingspsychologisch perspectief. Kwaliteit van stedelijk groen” 
Essay in boek van Stadswerk/Sdu, november 2009

In het boek “Groen Goed, handreiking kwaliteit openbaar groen” wordt uiteengezet welke waarden aan groen kunnen worden toegekend, hoe je dat doet en hoe je er beleid op kunt voeren. Ieder perspectief wordt uitgediept in een tiental essays uit de academische wereld. Het is een bruikbare handreiking voor groene beleidsmakers die zoeken naar een gedegen kader voor hun beslissingen.

Ronald Hamel, Karin Mulder en ik schreven samen een essay. Hierin betogen wij drie dingen: (1) dat de kwaliteit van stedelijk groen invloed heeft op de beleving van de omgeving en dus op de leefkwaliteit, (2) dat er daarom veel aandacht moet worden besteed bij de ontwikkeling van de stedelijke omgeving en (3) dat de ontworpen omgeving na ingebruikname moet worden geëvalueerd. Wij beschouwen normen voor stedelijk groen, die hopelijk in ontwerpen worden gerealiseerd, als hypothesen over de bevordering van leefkwaliteit. Ook deze hypothesen dienen te worden getoetst om de geldigheid vast te kunnen stellen.

ISDN: 978 90 12132 99 2
Meer informatie is te verkrijgen bij Sdu Uitgevers BV, Den Haag