Omgevingspsychologie en camera’s in de openbare ruimte

Een Mulder-Meijer-co-productie in de DSP-publicatie "Cameratoezicht en Design" (2012)

Onze focus gaat in het 5e essay uit naar de veiligheidsbeleving van camera's in de openbare ruimte, naar de risico's van schijnveiligheid en naar de verschillen in veiligheidsbeleving van passanten met uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken.

"Cameratoezicht en Design"