Rollenspel Inspiratiedag De Gezonde Wijk

Opdrachtgever: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam

Periode: 31 maart 2010

Welke invloed heeft de leefomgeving op de gezondheid van mensen? En hoe kun je gezond gedrag bevorderen door middel van de inrichting van de fysieke omgeving? Deze vragen stonden centraal tijdens de Inspiratiedag De Gezonde Wijk, op  31 maart 2010.

Annelies Acda (GGD), Jos Gadet (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), Jolanda Maas (EMGO-instituut) en ik (Omgeving en beleving) openden de bijeenkomst met presentaties over de relatie tussen gezond gedrag en de gebouwde omgeving.

Vervolgens gingen professionals uit de ruimtelijke en sociale sector de buurt in om met ‘andere bril’ naar de omgeving te kijken: ik ontwikkelde hiertoe een rollenspel, met acht personages die op een aantal persoonlijke factoren varieerden (gezondheid, gezinssamenstelling, culturele achtergrond, leeftijd, sociale status en activiteiten in de openbare ruimte).

verslag-inspiratiebijeenkomst-de-gezonde-wijk-def.pdf