Netwerken op LinkedIn

- Netwerk omgevingspsychologie
- Universiteit van Amsterdam
- Participatie in Amsterdam
- CPTED -Crime Prevention Through Environmental Design
- Toekomst voor  Krachtwijken
- Timorplein Community
- Welzijn Nieuwe Stijl
- Beehive Creative Network