Verleidelijk verdichten. Voetsporen rond het station

Opdrachtgever: Molster Stedenbouw

Periode 2010-2012

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stimuleert - in de vorm van een prijsvraag door AgentschapNl - innovatief onderzoek naar hoe het gebruik van de trein voor meer mensen aantrekkelijk gemaakt kan worden. Dit door verbetering van voor- en natransport.

Molster Stedenbouw heeft een onderzoeksvoorstel ingediend en dit voorstel is door AgentschapNL gehonoreerd. Centrale vragen in het onderzoek zijn: hoe kunnen voetgangersroutes van en naar stations worden verbeterd?; kan verdichting daaraan bijdragen en zo ja: hoe en wat dit kan betekenen voor de groei van het aantal treinreizigers?


In samenwerking met stedenbouwkundige Annemieke Molster (Molster Stedenbouw), procesmanager Henny Pries, Landschapsarchitecte Sandra Schuit (Bureau Zijaanzicht) en omgevingspsychologe Josë Meijer (People & Places) is een voorbeeldenboek samengesteld.

Dit boek is te downloaden op de site van Molster-stedenbouw 

 

Omgeving en beleving voerde binnen dit project een belevingsonderzoek uit in de pilot-stad Nijmegen. Meetinstrumenten bestonden uit: vragenlijsten voor gebruikers (bewoners, ondernemers en bezoekers van de routes), interviews en een placemakingsessie met stakeholders.